Navigace

MSV elektronika je výrobcem a dodavatelem vizuálních a akustických informačních systémů pro kolejová vozidla i jejich jednotlivých komponent (ISC). Řešení informačních systémů je optimalizováno pro příslušnou aplikaci na vozidle tak, aby využívalo standardních na vozidle existujících modulů mezivozových komunikací a jednotek styku s obsluhou.

Subsystém IS zajišťuje vedle předávání informací cestujícím informačními tabulemi a vlakovým rozhlasem i na vozidlech i hovorové spojení mezi stanovišti strojvedoucího v soupravě a stanovištěm vlakového personálu, hovorové spojení s cestujícím prostřednictvím interkomů a umožňuje akustická hlášení strojvůdce či vlakového personálu.

Mezivozové propojení může být realizováno standardním kabelem UIC nebo ethernetovou linkou.

Řídící jednotka BIS

Řídící jednotka BIS

Jádrem informačních systémů je řídící jednotka BIS, ve které jsou uloženy texty pro zobrazování a akustická hlášení. Řídící jednotka na základě informací o ujeté dráze, rychlosti, otvírání dveří popř. o poloze z vlastního nebo cizího GPS přijímače vysílá zprávy s texty pro zopbrazení prostřednictvím linek CAN pro zobrazovací panely vlastního vozidla a pomocí komunikační jednotky vozidla do celého vlaku.

Pro obsluhu informačního systému na vozidlech regionální přepravy se využívají displeje strojvůdce na pultech, které jsou využity i pro další aplikace. Je možné využívat i samostatné zobrazovací jednotky.

Tabule informačního systému

Tabule informačního systému

Vnější informační tabule jsou určeny pro montáž buď za oknem ve vnitřním prostoru vozidla, popř. v jeho bočnici nebo pro zabudování do bočnic např. patrového vozu.

Vnitřní informační tabule jsou určeny pro montáž na stěnu nebo příčku oddílu pro cestující. Některé námi vyráběné tabule obsahují reproduktor pro akustická hlášení popř. mají integrované zobrazení stavu WC, WIFI, atp.

Tabule jsou určeny pro zobrazování výchozí a cílové stanice vlaku a jeho nácestných stanic. Zobrazení nácestných stanic na trase může být dynamicky modifikováno a to vzhledem ke skutečné poloze vlaku.

LCD zobrazovací panely

LCD zobrazovací panely

LCD tabule informačního systému je určena především k použití v interiéru drážních vozidel a prostředků hromadné dopravy osob a slouží k zobrazování informací pro cestující týkající se trasy, konečné stanice, informací o zpoždění, neplánovaných zastávkách, popř. bezpečnostních informací apod.

Tabule jsou vhodné k dovybavení nebo k přestavbě stávajících vozidel.
Řízení tabule se provádí nadřazeným vozovým řídicím systémem po sběrnici CAN nebo po Ethernetu.

Tabule se vyrábí ve více variantách pro různé instalace ve vozech. Dostupné jsou varianty jednostranné, oboustranné, oboustranné do “V”, v poměru displeje 32:9 (29,5”), 16:9 (18,5”).

Ostatní periférie

Ostatní periférie

Interkomy cestujících jsou určeny k použití do interiéru drážních vozidel a prostředků hromadné dopravy osob k hovorovému spojení cestujících a k zobrazování informací pro cestující textem nebo jednoduchými grafickými symboly.

Hovorové adaptéry jsou určeny k ovládání vlakového rozhlasu a dorozumívacího systému využívajícího vlakového vedení UIC558. Hovorová souprava se skládá ze základny a sluchátka s ovládacími prvky. Je určena pro montáž na pult strojvedoucího a nebo do hovorny osobního vozu a tedy pouze pro použití pro vlakový a lokomotivní personál.

Moduly řízení hlasitosti a moduly měření hluku, které slouží k automatickému popř. manuálnímu nastavení hlasitosti vlakového rozhlasu. Modul měření hluku provádí měření a zpracované výsledky vysílá komunikační linkou. Modul regulace hlasitosti umožňuje manuální nastavení hlasitosti pomocí tlačítek.