Navigace

Provádíme zakázkový vývoj elektronických zařízení pro různá průmyslová odvětví. Většinou se jedná o řídící, regulační a automatizační techniku, měření elektrických a neelektrických veličin, sběr a zpracování dat.

Zákazník si může u nás nechat navrhnout jak pouze HW část zařízení, tak také kompletní vývoj i s vytvořením firmwarové aplikace (v případě použití mikroprocesorů).

Při vývoji elektronického zařízení nabízíme také možnost dodání funkčních vzorků a následných prototypů elektronického zařízení.

Od návrhu k výrobě

Od návrhu k výrobě

V případě sériové výroby jsme schopni kapacitně zajistit našim zákazníkům malou, střední ale také velkosériovou výrobu a to včetně výroby DPS, osazení SMT technologií či klasicky, oživování, zahořování, testování, lakování a kompletaci.

Návrh a vývoj

Návrh a vývoj

Oddělení návrhu a vývoje vám rádi navrhneme schéma zapojení, výkres plošného spoje, osazovací předpis, soupis materiálu či výkres mechanické konstrukce daného zařízení.

Mechanické části

Mechanické části

V případě, kdy potřebujete vyvinout také mechanické řešení konstrukce elektronického zařízení nabízíme možnost ve spolupráci se státní zkušebnou posouzení shody výrobku z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC) a elektrické bezpečnosti dle příslušných norem v ČR. Mechanické části navrhujeme a konstruujeme v programu Solid Edge.

ALTIUM DESINGER

ALTIUM DESINGER

Návrh a optimalizaci DPS provádíme v návrhovém systému ALTIUM DESIGNER. Ten se řadí mezi profesionální programy a přestavuje zcela novou generaci návrhových systémů, protože integruje většinu činností spojených s návrhem elektroniky do jednoho programu. Umožňuje tak lepší provázanost dat jednotlivých částí návrhu bez nutnosti používat různá uživatelská rozhraní.