Navigace

MSV elektronika vyvinula a vyrábí ve spolupráci se společností DAKO-CZ, a.s. elektronické moduly pro jejich brzdové systémy.

Vyráběné řídící jednotky jsou součástí protismykového zařízení DAKO, které je certifikováno jako prvek interoperability dle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ve znění směrnic 2009/161/ES a 2001/18/EU. Jednotky jsou dodávány na různé typy trakčních i netrakčních vozidel od r. 2006. Použití je možné na vozech vybavených kotoučovou nebo špalíkovou brzdou a na vozech s dvěma nebo čtyřmi nápravami.

Na základě rychlosti otáčení náprav stanovuje řídící jednotka skutečnou rychlost vozidla a komparací rychlostí jednotlivých náprav a jejich poklesů vyhodnocuje vznik smyku. V tom případě řídící jednotka vybaví mechanismus pro krátkodobé snížení brzdné síly na nápravu. Celý systém slouží k optimalizaci procesu brzdění, minimalizování brzdné dráhy při minimální spotřebě vzduchu a minimalizaci mechanického opotřebení dvojkolí. Regulační zásah řízení probíhá každých 10 ms a hodnoty skutečných rychlostí a zrychlení se aktualizují každých 500 µs. Napájení je možno v sítích 24 V, 36 V, 48 V, 110 V. Mechanicky jsou jednotky řešeny ve skříních výšky 6U, a ve standardních skříních 19” výšky 3U.


Brzdy
Brzdy

Řídící jednotka magnetické brzdy byla vyvinuta pro kolejnicovou brzdu DAKO a je dodávána od r. 2012, a to buď samostatně, nebo jako součást skříně řízení magnetické brzdy spolu s výkonovými a ovládacími přístroji včetně systému měření brzdných proudů a diagnostiky nulových diod brzdových trámců. Tato řídící jednotka zajišťuje korektní funkci za všech možných provozních podmínek dle příslušných předpisů. Stejně jako v případě řídící jednotky elektronického protismyku je i zde hlavním benefitem znatelně kratší brzdná dráha při nouzovém brzdění, pomocného brzdění na velkých spádech, popřípadě umožňuje zlepšení adhezních podmínek v případě brzdění za velmi špatných povětrnostních podmínek. Jednotka zlepšuje adhezi brzdícího dvoukolí, které se nachází těsně za ní.

Pro připojení k řídícímu počítači vozu je využito komunikace CAN s protokolem CANopen a pomocí druhé speciální CAN komunikace je možné připojení diagnostického displeje, který může být uložen v hlavním rozváděči a být tak jednoduše dostupný obsluze vozu.