Navigace

Dne 30.11.2020 ukončil působení ve firmě vážený pan, RNDr. Jan Hula, který byl jedním ze zakladatelů MSV elektroniky.

Touto cestou, bychom chtěli panu Hulovi poděkovat za mnohaletou spolupráci, obětavost, nasazení a popřát mu do budoucna mnoho pracovních a osobních úspěchů.