Navigace

Naše společnost je členem projektu Europes Rail. Jde o nové evropské partnerství pro železniční výzkum a inovace, založené v rámci programu Horizon Europe a univerzálního nástupce společného podniku Shift2Rail.

Toto partnerství má za cíl urychlit výzkum a vývoj v oblasti inovativních technologií a provozních řešení. Podpoří tím plnění politik a cílů Evropské unie vytýčených pro železniční sektor a konkurenceschopnost železničního sektoru a evropského železničního dodavatelského průmyslu. Tímto způsobem EU-Rail urychlí průnik integrovaných, interoperabilních a standardizovaných technologickcýh inovací potřebných na podporu jednotného evropského železničního prostoru.

Europe´s Rail