Navigace

Z důvodů rozšíření výrobních kapacit zakoupila v roce 2019 MSV elektronika areál bývalé pekárny, který je umístěn vedle její současné provozovny.

V tomto roce budou zahájeny stavební práce a rekonstrukce celého areálu, a to včetně výstavby nové zkušebny, která bude určena pro zkoušení charakteristik výrobků společnosti MSV elektronika. Dokončení realizace projektu zkušebny se předpokládá koncem roku 2022.