Navigace

Provádění klimatických zkoušek, které se realizují v klimatických komorách schopných dosahovat teplotního rozmezí od 180 °C do -70 °C, se obvykle využívají různé normy, které jsou specifické pro dané odvětví nebo typ zkoušky. Tyto normy definují podmínky pro testování, jako jsou teplota, vlhkost, doba trvání zkoušky a další faktory.

Provádíme zkoušky vlivu teploty a vlhkosti na výrobky jak cyklické, tak i s konstantním průběhem s aktivním napájením vzorku a možnosti ovládání během nichž jsme schopni provádět průběžné elektrické měření veličin na vzorcích a sledovat průběžné teploty na testovaných vzorcích.


Teplotní a klimatické zkoušky

Příklady některých z norem, které se mohou v naší laboratoři využívat pro klimatické zkoušky:

  • ČSN EN 60068-2-1 ed. 2
  • ČSN EN 60068-2-2
  • ČSN EN 60068-2-14 ed. 2
  • ČSN EN 60068-2-30 ed. 2
  • ČSN EN 60068-2-38
  • ČSN EN 60068-2-78
  • VW: PV1200
  • PV 2005