Navigace

Ve snaze udržet nejvyšší možnou kvalitu našich produktů jsme vybudovali vývojovou zkušebnu.

Naše zkušebna je vybavena nejmodernější technologií pro testování elektro magnetické kompability (EMC), měření napětí a izolačních odporu, klimatickými komorami, fotometrickou laboratoří, laboratorní sušárnou, osciloskopy.

Služby vývojové zkušebny nabízíme nejen naším zákazníkům, ale i externím zákazníkům. Ať už potřebujete standardní testy dle specifikací nebo individuálně přizpůsobené testovací programy, náš tým odborníků je připraven splnit vaše konkrétní požadavky.

Využití naší zkušebny vám může pomoci zkrátit čas potřebný k uvedení produktů na trh, optimalizovat výrobní procesy a zajistit, že vaše produkty splňují nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti. To vše při současném dodržování relevantních norem a předpisů.

Těšíme se na spolupráci s vámi a na možnost přispět k úspěchu vašich projektů s naší testovací infrastrukturou. Po měření a testovaní lze dodat protokol o zkoušce, který vám bude sloužit jako podklad pro další práci. Protokoly o zkoušce vystavujeme standardně do dvou pracovních dnů.

Pro další informace, rezervace testů a konzultace nás neváhejte kontaktovat.

Laboratoř EMC

Laboratoř EMC
Všem uživatelům poskytujeme službu předcertifikačních zkoušek EMC, která umožňuje ověřit parametry výrobků ještě před zahájením oficiálního procesu certifikace. Tato služba přináší značné výhody - umožňuje validovat...

Teplotní a klimatické zkoušky

Teplotní a klimatické zkoušky
Provádění klimatických zkoušek, které se realizují v klimatických komorách schopných dosahovat teplotního rozmezí od 180 °C do -70 °C, se obvykle využívají různé normy, které jsou specifické pro dané odvětví nebo typ...

Optické zkoušky

Optické zkoušky
Vlastníme fotometrickou laboratoř, kde se věnujeme přesným měřením a analýze vlastností optických systémů. Naše vybavení a metody zajišťují kvalitní hodnocení a vývoj optických produktů.