Navigace

Zástupce naši firmy se v těchto dnech zúčastnil podnikatelské mise do Japonska, v rámci které mimo jiné, proběhlo jednání na velvyslanectví České republiky mezi zástupci asociace ACRI a představiteli TOKYO metro o možné budoucí spolupráci.

Podnikatelská mise do Japonska