Navigace

Výstavba nové zkušebny je již v plném proudu. Nová zkušebna bude určena pro zkoušení charakteristik výrobků společnosti MSV elektronika. Dokončení realizace projektu zkušebny se předpokládá koncem roku 2022. 

Zároveň s výstavbou nové zkušebny vznikla funkce ředitele kvality, kterou od 1.1.2022 zastává Ing. Petr Svoboda. Jeho hlavní činnosti bude vedení zkušebny, zkoušek a dohled nad kvalitou výrobků, společně s vedením některých projektů. Na jeho předchozí pozici technického ředitele byl nově jmenován Ing. Blahoslav Socha.