close PF2017

VN 471, 671, 575, 675

Rozvaděč vysokého napětí pro elektrické příměstské jednotky jezdící v ČR, SR, Litvě a na Ukrajině. Nachází se v prostoru mezivozového přechodu. V rozvaděči je neustále přítomno vysoké napětí 3kV kde spolu s napětím 24V zajišťují spínaní VN stykačů, protože jsou tyto napětí společně v jedné skříni jsou kladeny vysoké nároky na kladení kabeláže a izolaci. Nejčastěji se využívá v zimních měsících, kde pomocí tohoto napětí přicházejícího na topnice a proudem vzduchu rozhání ventilátory teplý vzduch po voze.