close PF2017

VCA01

Hovorová souprava VCA01 je určena k ovládání vlakového rozhlasu a dorozumívacího systému využívajícího vlakové vedení dle UIC 558. Souprava plní funkce dle kodexu UIC 568 a je určena k připojení k jednotce TVC01. Rozšiřuje funkce jednotky interkomu TVC01 o funkce žádané UIC 568. Jednotka TVC01 napájí hovorovou soupravu a zajišťuje spolupráci této hovorové soupravy s ústřednou vozového informačního systému. Tvořena je základnou a sluchátkem s ovládacími prvky. Určena je pro montáž na pult strojvedoucího, a nebo do hovorny osobního vozu. Je určena pro použití pouze pro vlakový a lokomotivní personál.