close PF2017

TVC01, TVC02

Informační panel  TVC01  je určen k použití do interiéru drážních vozidel a prostředků hromadné dopravy osob k zobrazování informací pro cestující textem nebo jednoduchými grafickými symboly a to statickým způsobem . Dotykový displej je opatřen ochranným pouzdrem na čelním panelu. U typu TVC01 je nutné před dotykem prstu na displej, odsunout chránicí kryt dotykového displeje. Pomocí mikrofonu instalovaného v TVC lze sdělit důležité informace vlakovému personálu. Linka CAN je určena pro komunikaci s nadřazeným počítačem vozidla. Linka CAN je rovněž určena pro nahrávání software ve výrobním závodě.