close PF2017

TISE101

TISE 101 slouží k zobrazování širokého spektra informací cestujícím. Informační panel obsahuje matici 160 x 32 LED diod v oranžové barvě.