close PF2017

TISE01

Informační panel TISE01 je určen k zobrazování informací cestujícím v podobě textu, případně jednoduchých symbolů v interiérech drážních vozidel nebo v prostředcích městské hromadné dopravy. Informace mohou být cestujícím předkládány staticky nebo dynamicky. Montáž se provádí do okna jako vnější informační panel. Panel tvoří matice LED diod v rozměru 36×160 LED diod o průměru 3 mm a v barvě oranžové