close PF2017

TIP01

Zobrazovací panel TIP01 je určen především k použití v drážních vozidlech či prostředcích hromadné dopravy osob k zobrazování jednoduchých staticky či dynamicky se měnících informací, které jsou prezentovány buď textem nebo jednoduchými grafickými symboly.