close PF2017

SOP02R

SOP02R svými výstupy ovládá akční členy aplikace a svými binárními vstupy se stará o sběr dat, v tomto případě se jedná o systém ovládání plošiny pro osoby s omezenou schopnosti pohybu. Tyto informace jsou předávány pomocí sběrnice CAN do nadřazeného řídicího systému. SOP02R lze pro download nebo diagnostiku připojit k PC přes rozhraní USB, nebo si tyto údaje zobrazit na diagnostickém displeji.