close PF2017

SOD02

SOD02 je programovatelný mikroprocesorový systém z řady MODUL CAN, jedná se o modul určený k distribuovanému sběru dat a řízení technologických celků drážních vozidel.
SOD02 svými výstupy ovládá akční členy aplikace a svými binárními vstupy se stará o sběr dat, v tomto případě se jedná o systém ovládání dveří ve voze. Tyto informace jsou předávány pomocí sběrnice CAN do nadřazeného řídicího systému. SOD02 lze pro download nebo diagnostiku připojit k PC přes rozhraní USB, nebo si tyto údaje zobrazit na diagnostickém displeji.