close PF2017

RP810-SI

Relé RP810 se používají jako spínací prvky v ovládacích obvodech kolejových vozidlech na úrovni palubní sítě 24 V DC nebo 48 V DC, popřípadě v ovládacích obvodech průmyslových aplikací výše uvedené napěťové úrovně.  Relé slouží jako plnohodnotná náhrada starého typu relé RP810PC-L s paticí ZCU. Relé je možné použít i do modulových rozvaděčů jako prvek o šířce 2 moduly.