close PF2017

Řídící vůz 943

Realizace : 2008 – 2011
Počet : 11ks
Výrobce : České dráhy a.s., DKV Liberec a.s., DPOV a.s.
Provozovatel : České dráhy a.s.

Řídící vůzy ř. 943 jsou určeny k provozování v soupravách s motorovými vozy ř. 843 a přípojnými vozy 043. Byly vyrobeny ve Vagonce Studénka v letech 1995-97.

Pro zvýšení komfortu cestujících byla tato vozidla vybavena informačním systémem, který v maximální míře využil stávající elektronické systémy a kabeláž vozidla.

Informační systém se skládá z vnějších informačních tabulí TISE01TISE01/B na obou stranách vozu, vnitřních tabulí TIS02tis02 s reproduktory v oddílech pro cestující a řídící jednotky s digitálním hlásičem BIS01BIS01 do vlakového rozhlasu. Napájecí napětí 24 V pro komponenty ISC je ze sítě  48V vytvářeno zdroji ZDC482405ZDC482405.

Funkce řízení informačního systému byla implementována do diagnostického počítače DPV řídícího vozu, u kterého bylo výměnou procesorové karty dosaženo požadovaného zvýšení výpočetního výkonu a rozsahu paměťového prostoru pro potřeby nových funkcí. Jejich hardware byl rozšířen o digitální hlásiče, které jsou využity pro akustická hlášení stanic prostřednictvím vlakového rozhlasu.

Pro obsluhu informačního systému slouží displeje na stanovištích strojvedoucích. Vzhledem k tomu, že u stávajících displejů již bylo dosaženo hranice životnosti, byly nahrazeny barevnými grafickými displeji s úhlopříčkou 8,4“ typu ZJS01zjs01.

Mezivozová komunikace je realizována tzv. národní vlakovou linkou NVL ČD. Komunikační protokol byl doplněn o přenos dat informačního systému.