close PF2017

Revizní vůz MVTV2

Realizace: 2008
Počet: 1ks
Výrobce: Pars Nova a.s.
Provozovatel: SŽDC – TÚDC

Kompletní modernizace MVTV2-029, provozovaného u SDC Jihlava, spočívala především v dosazení spalovacího motoru TEDOM TD 242 RH TA 25 o výkonu 242 kW se sníženou měrnou spotřebou paliva a s emisemi výfukových plynů dle vyhlášky UIC a hydromechanické čtyřstupňové převodovky VOITH DIWA D 864.3E s retardérem.

Trakční skupina je řízena elektronickým řídicím systémem Modurail RTR_MVTV2. Palivová páka motoru je nastavována stavěčem typu SKMSKM-SM31 s krokovým motorem, čímž je zajištěna informace o její skutečné poloze. Převodovka je ovládána logickými signály, třístupňový retardér slouží jako hydrodynamická brzda.

Hlavním ovládacím prvkem je šestipolohová jízdní páka, pomocí níž je zadáván poměrný tah pro jízdu i brzdu. Stavové veličiny (otáčky motoru, teplota vody, tlak nebo teplota oleje) zobrazovány voltmetry se stupnicí v příslušných jednotkách, binární signály pak prostřednictvím signálek.