close PF2017
Kontaktujte nás

Speciální vozy

MVTV 2.2

mvtv2

Realizace: 2012-2013
Počet: 10ks
Výrobce: CZ Loko a.s.
Provozovatel: SŽDC a.s.

Speciální drážní vozidlo MVTV 2.2 je určeno pro kontrolu geometrické polohy trakčního vedení včetně jeho údržby a k přepravě zaměstnanců a materiálu. Dvounápravové vozidlo o hmotnosti 14,5 tun na nápravu disponuje elektrickým střídavě – stejnosměrným (AC/DC) přenosem výkonu s individuálními trakčními motory pro každé dvojkolí. Vozidlo vzniklo komplexní modernizací řady MVTV2.

Vzhledem k univerzálnosti použití toto vozidlo nabízí dva rychlostní režimy a to režim jízdy (0-90km/h) a režim pracovního pojezdu (1-5km/h), který se využívá při měření a práci na trolejovém vedení.

Pro modernizované revizní vozy dodala MSV elektronika:

  • vozidlový počítač Modurail_CRV_MVTV2.2, displeje strojvůdce 10,4″ ZJS03zjs03_a, skříň Modurail_NR5_MVTV2.2
  • cyklovače stěračů BCS01bcs01
  • návěstní světlo LED typu  BKS02Nbks02 a reflektory LED BKS11bks11
  • osazené panely pultů strojvůdce a prohlížení kabiny
  • rozvaděče HR, rozvaděče řídící elektroniky a trakčního rozvaděče

Revizní vůz MVTV2

MVTV2

Realizace: 2008
Počet: 1ks
Výrobce: Pars Nova a.s.
Provozovatel: SŽDC – TÚDC

Kompletní modernizace MVTV2-029, provozovaného u SDC Jihlava, spočívala především v dosazení spalovacího motoru TEDOM TD 242 RH TA 25 o výkonu 242 kW se sníženou měrnou spotřebou paliva a s emisemi výfukových plynů dle vyhlášky UIC a hydromechanické čtyřstupňové převodovky VOITH DIWA D 864.3E s retardérem.

Trakční skupina je řízena elektronickým řídicím systémem Modurail RTR_MVTV2. Palivová páka motoru je nastavována stavěčem typu SKMSKM-SM31 s krokovým motorem, čímž je zajištěna informace o její skutečné poloze. Převodovka je ovládána logickými signály, třístupňový retardér slouží jako hydrodynamická brzda.

Hlavním ovládacím prvkem je šestipolohová jízdní páka, pomocí níž je zadáván poměrný tah pro jízdu i brzdu. Stavové veličiny (otáčky motoru, teplota vody, tlak nebo teplota oleje) zobrazovány voltmetry se stupnicí v příslušných jednotkách, binární signály pak prostřednictvím signálek.

Měřící vůz 851 – ETCS

851

Realizace: 2013
Počet: 1ks
Výrobce: CZ Loko a.s.
Provozovatel: AŽD Praha a.s.

Měřicí vůz ETCS společnosti AŽD Praha vznikl přestavbou mv 851-026 pro účely měření parametrů jednotného evropského zabezpečovače ETCS. Vůz je čtyřnápravový s jedním hnacím a jedním běžným podvozkem. Je vybaven dieselovým motorem Caterpillar C27.

Pro modernizované revizní vozy dodala MSV elektronika

  • vozidlový počítač Modurail_CRV_DPV_mvETCS, displeje strojvůdce 10,4“ ZJS03zjs03_a, klávesnice ARR/AVV typu BKL03bkl03, snímače informačních bodů MSIBmsib_24_200 24/200
  • moduly distribuovaného řízení CAN I/O 01can_a_d, CAN IN 01can_i_o, stykový modul CAN_UIC_232, modul řízení topení SOT01sot01 s ovládacím displejem DISPLAY03řídící modul RMB01RMB01.
  • modul řízení WC a vodního hospodářství BVH02BVH02, stavoznaky BSV10BSV10
  • cyklovače stěračů BCS01bcs01, modul monitoringu vozidlové sítě BMN01
  • reflektory LED s návěstními světly BKS11bks11/A a návěstní světlo BKS02Nbks02/B
  • osazené panely pultů strojvůdce
  • rozvaděče HR1 851HR_mvETCS a HR2 851HR2_mvETCS, rozvaděče řídící elektroniky a elektronika ETCS