close PF2017
Kontaktujte nás

Elektrické lokomotivy

Řada 380 (109E)

loko_380

Realizace: 2006-2011
Počet: 20ks
Výrobce: Škoda Transportation a.s.
Provozovatel: České dráhy a.s.

Elektrické lokomotivy ř. 380 České dráhy a 381 ŽSSK jsou určeny pro vazbu vlaků kategorie EC/IC a rychlíků, stejně jako rychlých nákladních vlaků na území České republiky, Slovenska, Německa, Rakouska, Polska a Maďarska a koridorech Evropské unie, elektrizovaných systémy 3 kVss, 25 kV/50 Hz a 15 kV/16,7 Hz.

MSV elektronika je dodavatelem modulu nadřazeného řízení lokomotivy CRV_AVV, zajišťujícího řízení trakčních a brzdových systémů všech aktivních i neaktivních vozidel zapojených do vlaku s podporou součinnosti pneumatických a elektrodynamických brzdových systémů.

Systém nadřazeného řízení umožňuje jízdu v některém z režimů :

  • ručním, kdy strojvedoucí nastavuje poměrný tah a účinek průběžné brzdy vlaku
  • automatizovaném
    • strojvedoucí nastavuje požadovanou rychlost jízdy a volí jízdní režim
    • s cílovým brzděním, kdy je jízda vlaku řízena samočinně na základě dat obsažených v tzv. mapě tratě, předpokladem je vybavení tratě traťovou částí
    • automatizovaném s cílovým brzděním a optimalizací jízdy vlaku, kdy je realizována energeticky optimální jízdní strategie.

Dodávka společnosti MSV elektronika se skládá ze dvou modulů nadřazeného řízení CRV AVV 91/380CRV_AVV_91_380 v redundantním zapojení, konstrukčně řešeného jako zásuvná kazeta do vozidlového počítače lokomotivy, klávesnic strojvedoucího ARR&AVV typu BKL03bkl03, snímačů magnetických informačních bodů MSIBmsib_24_200 a elektronickým protismykem ASS06.1ass06_1.

Řada 363.5 (71Em)

loko_363

Realizace : 2009 – 2013
Počet : 30ks
Výrobce : Škoda Transportation a.s.
Provozovatel : ČD Cargo a.s.

Elektrické lokomotivy ř. 363.5 ČD Cargo vznikly přestavbou stejnosměrných lokomotiv ř. 163 na dvojsystémové.

MSV elektronika s.r.o. je podobně jako u ř. 380 dodavatelem modulu nadřazeného řízení lokomotivy CRV_AVV_71Em, klávesnic strojvůdce BKL03bkl03 a snímačů magnetických informačních bodů MSIBmsib_24_200. Modul CRV_AVV_71Em zajišťuje vedle jízdních režimů i násobné řízení s mezivozovou komunikaci ve standardu NVL, umožňující spřahování s dieselelektrickými lokomotivami ř. 753.7.

Řada 162/163

loko_163

Realizace : 2011 – 2013
Počet : 13ks
Výrobce : CZ Loko a.s., ČMŽO s.r.o.
Provozovatel : České dráhy a.s.

Stejnosměrné lokomotivy ř. 163 pro napětí 3 kVss byly modernizovány pro provoz ve vratných soupravách s řídícími vozy. Mezivozová komunikace pomocí kabelu UIC je ve standardu WTB. Lokomotiva byla vybavena rovněž systémem ochran HS-306 a funkcemi informačního systému cestujících, ovládání dveří v soupravě, přemostěním záchranné brzdy.

U lokomotiv došlo k náhradě centrálního řídícího členu lokomotivy, regulátoru skluzu, regulátoru rychlosti, stávajících zdrojů a soupravy měření proudu kompaktní skříní regulátorem MODURAIL_CRV_DPV_163/363, skříní kompaktních zdrojů MODURAIL_NK-3_x63 a jednotkou MODURAIL_ISC_x63. Řídící systém využívá gateway WTB firmy EKE a moduly distribuovaného řízeníCAN IN 01can_i_oCAN I/O 01can_a_d aCAN UIC 01can_uic01.

Pro styk s obsluhou slouží displeje 10,4“ typu ZJS03zjs03_a a klávesnice strojvedoucího BKL03bkl03 pro jízdní režimy ARR a AVV.

MSV dále dodalo návěstní světla BKS02Nbks02, cyklovač stěračů BCS01bcs01, snímače informačních bodů MSIBmsib_24_200, tabuli informačního systému TISE102tise102, komunikátor strojvůdceVCA01VCA01.

Řada 111

loko_111

Realizace : 2000-2001
Počet : 3ks posunovací + 1ks traťová (bez rádia)
Výrobce : CZ Loko a.s.
Provozovatel : České dráhy a.s.

Elektrické posunovací lokomotivy pro napájení 3 kVss byly modernizovány tak, aby umožňovaly provoz s automatickou regulací rychlosti ARR a dálkové ovládání DO z velína na svážném pahrbku seřazovacího nádraží v Nymburku pomocí rádiového přenosu povelů a informací.

V ručním režimu se pomocí jízdního kontroleru zadává poměrný tah, v režimu jízda s automatickou regulací rychlosti se zadává požadovaná rychlost. Přesnost regulace rychlosti je 1 km/hod v širokém rozsahu zátěže při měnícím se počtu vozů při posunování. V režimu dálkového ovládání je z velínu spádoviště Kompas zadáván směr a žádaná rychlost. Strojvůdce může přitom kdykoli řízení lokomotivy převzít.

Řada 381 (109E Slovensko)

109roz

Realizace : 2011
Počet : 2ks
Výrobce : Škoda Transportation a.s.
Provozovatel : Železniční společnost Slovensko a.s.

Lokomotivy ř. 381 pro ŽSSK jsou řešeny obdobně jako loko ř. 380, dále jsou vybaveny řídící jednotkou informačního systému a vlakového rozhlasu MODURAIL_ISC_PP, komunikátory VCA01VCA01 a jednotkami měření okolního hluku BMH01BMH01.

Řada 263 Slovensko

263_004_roz.

Realizace : 2010 – 2012
Počet : 10ks
Výrobce : ŽOS Zvolen a.s.
Provozovatel : Železniční společnost Slovensko a.s.

Lokomotivy 263 byly upraveny pro tažení patrových souprav typu push-pull výrobce Škoda Vagonka. Pro dálkové řízení využívají komunikace WTB.

MSV elektronika pro tyto lokomotivy dodala řídící jednotky informačního systému a vlakového rozhlasu MODURAIL_ISC_263, komunikátory VCA01VCA01 a jednotky měření okolního hluku BMH01BMH01.

Řada 362/363

362_roz

Realizace : 2011 – 2013
Počet : 8ks
Výrobce : CZ Loko a.s., ČMŽO s.r.o.
Provozovatel : České dráhy a.s.

Dvojsystémové lokomotivy ř. 362  3 kVss / 25 kVst byly modernizovány pro provoz ve vratných soupravách s řídícími vozy. Rozsah a způsob modernizace odpovídá stejnosměrným lokomotivám ř. 162/163, regulátor má označení MODURAIL_CRV DPV 363crv_dpv_363.