close PF2017
Kontaktujte nás

Elektrické jednotky Škoda Vagonka

Elektrické jednotky ř. 471 City Elefant České dráhy

471,575

Realizace : 2000 – 2012
Počet : 83ks
Výrobce : Škoda Vagonka a.s.
Provozovatel : České dráhy a.s.

Třívozové elektrické jednotky ř. 471 pro napětí 3kVss se skládají z motorového, vloženého a řídícího vozu. Všechny vozy jsou patrové z hliníkových velkoplošných panelů.

MSV elektronika vyrábí a dodává řadu komponent, které vyvinula pro tato vozidla ve spolupráci s jeho výrobcem : komponenty pro ovládání dveří (SOD97Nsod97n, SPD10Kspd10k, JKP01, BTL02, BTL03, BTL04, ZZD01ZZD01, HOUKAČKA), ovládání WC a vodního hospodářství (BVH10bvh10, SOW2010SOW2010, SOW97SOW97, BSV03, BSV04BSV03, BSV03, BSV04BSV03), elektronické moduly (protismyk EP96-MSV, moduly TC01, TC02, řízení plošiny MS320ms320, , RP810-SIrp810_si) a rozvaděče VN, RTO a klimatizace.

Elektrické jednotky Regiopanter

Regiopanter

Realizace : 2011 – 2013 a snad dále
Počet : 17ks
Výrobce : Škoda Vagonka a.s.
Provozovatel : České dráhy a.s.

Elektrické jednopodlažní jednotky jsou určeny pro regionální provoz na tratích České republiky. Mohou být v provedení dvouvozovém a třívozovém s trakční elektrickou výzbroji pro tratě elektrifikované systémem 3 kV DC nebo jako dvousystémové pro tratě elektrifikované systémy 3 kV DC a 25 kV, 50 Hz.

MSV elektronika dodává pro jednotky Regiopanter klávesnice strojvedoucího typ BKL03bkl03, modul monitorování napětí BMN01BMN01 a řízení subsystému WC a vodního hospodářství (řídící jednotka BVH02BVH02, komunikační jednotka CAN MINI I/Ocan_mini_i_o, sdružený stavoznak BSV08bsv08, signalizaci WC TIP01tip01 a vysílač stavoznaku BSV06_VBSV06_V).

Elektrické jednotky ř. 671 ŽSSK

671

Realizace : 2009 – 2012
Počet : 10ks
Výrobce : Škoda Vagonka a.s.
Provozovatel : Železniční společnost Slovensko a.s.

Třívozové elektrické dvousystémové jednotky řady 671 jsou určena pro tratě Slovenských železnic, elektrifikovaných systémem 3 kV DC nebo 25 kV/50Hz. Jsou odvozeny od jednotky emj. 471.

Soupravy jsou vybaveny nadřazeným řízením a informačním systémem MSV elektronika, Nadřazené řízení zadává poměrný tah pro vozidlový počítač a zajišťuje řízení brzdových systémů soupravy s podporou součinnosti pneumatických a elektrodynamických brzdových systémů. Zajišťuje rovněž provoz v režimu s automatickou regulací rychlosti (modul nadřazeného řízení CRV_AVV_671, klávesnice strojvedoucího BKL02bkl02).

Informační systém cestujících zajišťuje informování cestujících optickou a akustickou cestou. Spolupracuje s řídícím systémem vozidla, které zajišťuje komunikaci s obsluhou vlaku, informace o poloze GPS a přenos dat mezi vozidly soupravy( skříň s řídící jednotkou a zesilovači (MODURAIL_ISC_671, informační tabuleTISE03tise03TISE102tise102 a TIS03tis03, interkom TCV01, jednotkyBRH01brh01, BMH01BMH01, VCA01VCA01).

MSV elektronika pro tyto vozidla dodává ovládání vnitřních elektrických dveří ECD07ecd_07, BSO01, JKP01, ZZD01ZZD01), řízení vodního hospodářství (BVH02BVH02, CAN MINI I/Ocan_mini_i_o, BSV03_1, BSV07BSV07, BPU02), návěstní světla LED BKS02Nbks02 a BKS02/B3), protismyk PE94.1-MSV_24V, bloky měření rychlosti BPK01BPK01 a monitorování napětí BMN01BMN01 a rozvaděče elektro.

Elektrické jednotky ř. 675 Ukrajina

675

Realizace : 2011
Počet : 2ks
Výrobce : Škoda Vagonka a.s.
Provozovatel : Ukrajinské dráhy

Šestivozové elektrické dvoupodlažní jednotky jsou určeny pro meziregionální dopravu primárně na tratích Ukrajiny s rozchodem 1520 mm elektrifikovaných stejnosměrným napětím 3 kV DC a střídavým napětím 25 kV, 50 Hz AC v troleji při klimatických podmínkách ± 40°C .

Rozsah dodávky MSV elektronika je obdobný jako u emj. 671, informační systém cestujících je vícejazyčný (ukrajinština, ruština, angličtina).

Jedná se o tyto výrobky BKL02bkl02, BMH01BMH01/A BMH02bmh02, ECD07ecd_07, RP810-SIrp810_si, TIS03tis03, TISE03tise03, TISE102tise102, TVC01, TVC02tvc01, RP810-SIrp810_si, CAN MINI I/Ocan_mini_i_o, CRV_AVV_675, ISC_675,BMN01BMN01, BPK01BPK01, BPU02,BSV03, BSV04BSV03, BSV07BSV07.

Elektrické jednotky ř. 575 Litevské dráhy

575

Realizace :2008 – 2013
Počet : 10ks
Výrobce : Škoda Vagonka a.s.
Provozovatel : Litevské dráhy

Jednotky ř. 575 pro Litevské dráhy jsou odvozeny z emj. 471, kdy vedle střídavé trakce a širšího rozchodu byly zapracovány další požadavky zákazníka, týkající se vlakového zabezpečovače, vysílačky, hasicího zařízení, WC aj. Jsou provozovány jako dvouvozové (motorový a řídící vůz) a třívozové (s vloženým vozem).

MSV elektronika vyrábí a dodává řadu komponent, které vyvinula pro tato vozidla ve spolupráci s jeho výrobcem : komponenty pro ovládání dveří SOD97Nsod97n, SPD10Kspd10k, JKP01, BTL02, BTL03, BTL04, ZZD01ZZD01, HOUKAČKA), ovládání WC a vodního hospodářství (BVH10bvh10, SOW97SOW97, BSV03, BSV04BSV03, BSV03, BSV04BSV03), elektronické moduly (klávesnici strojvůdce BKL02bkl02, komunikační modul CAN HFGCAN HFG, protismyk EP96-MSV, moduly TC01, TC02, relé RP810-SIrp810_si) a rozvaděče VN, RTO a klimatizace.

Soupravy push-pull ŽSSK

pushpull_roz

Realizace : 2010 – 2012
Počet : 10ks
Výrobce : Škoda Vagonka a.s.
Provozovatel : Železniční společnost Slovensko a.s.

Soupravy typu push-pull Slovenských železnic jsou provozovány v sestavě modernizovaná lokomotiva ř. 263, dva dvoupodlažní vložené vozy a patrový řídící vůz.

Soupravy jsou vybaveny informačním systémem MSV elektronika, řídící vůz i nadřazeným řízením.

Nadřazené řízení řídícího vozu poměrný tah pro hnací vozidlo a zajišťuje řízení brzdových systémů soupravy s podporou součinnosti pneumatických a elektrodynamických brzdových systémů. Zajišťuje rovněž provoz v režimu s automatickou regulací rychlosti (modul CRV_AVV_671, klávesnice strojvedoucího BKL02bkl02).

Informační systém cestujících zajišťuje informování cestujících optickou a akustickou cestou. Spolupracuje s řídícím systémem vozidla, které zajišťuje komunikaci s obsluhou vlaku, informace o poloze GPS a přenos dat mezi vozidly soupravy( skříň s řídící jednotkou a zesilovači (MODURAIL_ISC_PP, informační tabule TISE03tise03TISE102tise102 a TIS03tis03, interkom TCV01, jednotky BRH01brh01, BMH01BMH01, VCA01VCA01).

MSV elektronika pro tyto vozidla dodává ovládání vnitřních elektrických dveří (ECD07ecd_07, BSO01, JKP01, ZZD01ZZD01), řízení vodního hospodářství (BVH02BVH02CAN MINI I/Ocan_mini_i_o BSV03, BSV04BSV03_1, BSV07BSV07, BPU02), návěstní světla LED (BKS02Nbks02, BKS02/A a BKS02/B3), protismyk PE94.1-MSV_24V, bloky měření rychlosti BPK01BPK011 a monitorování napětí BMN01BMN01 a rozvaděče elektro.

Emj. 460

460_roz_2

Realizace : 2008 – 2012
Počet : 18ks
Realizace : České dráhy, DKV Bohumín
Provozovatel : České dráhy

Stejnosměrné elektrické jednotky řady 460 byly vyrobeny v letech 1974 až 1978. Pětivozové jednotky, které jsou provozovány v ostravské aglomeraci, byly dodatečně vybaveny tabulemi informačního systému. Na každém z motorových vozů je umístěna vždy jedna tabule TISE01TISE01/D s ovládacím displejem a jednat tabule TISE01TISE01/C bez ovládání. Tabule jsou umístěny za bočními okny. Napájení ze sítě 48 V zajišťuje měnič ZDC482405ZDC482405.

Emj. 560

560_roz

Realizace : 2008
Počet : 9ks
Realizace : České dráhy , DKV Brno
Provozovatel : České dráhy

Střídavé elektrické jednotky řady 560 byly vyrobeny v letech 1970 – 1971. Šestivozové jednotky slouží k zajištění příměstské dopravy v okolí Brna. Jednotky byly dodatečně vybaveny jednoduchým informačním systémem cestujících. Na každém z motorových vozů je umístěna řídící jednotka BIS01BIS01 s digitálním hlásičem vlakového rozhlasu, ovládacím displejem a tabulemi TISE01TISE01, které jsou umístěny za bočními okny vozidla.