close PF2017
Kontaktujte nás

Dieselelektrické lokomotivy

Loko 741.7 / 742.7

loko_741_7

Realizace: 2011-2013
Počet: 3/5ks
Výrobce: CZ Loko a.s.
Provozovatel:

Čtyřnápravové lokomotivy s elektrickým střídavě-stejnosměrným (AC/DC) přenosem výkonu jsou určena pro středně těžkou traťovou službu na tratích s rozchodem 1435 mm při rychlostech do 100 km/h v nákladní dopravě. Lokomotivy se liší zejména hmotností a maximální tažnou silou.

Řídící systém umožňuje jízdu v režimu s automatickou regulací rychlosti. Mezivozová komunikace je ve standardu NVL. Lokomotivy řady 741.7 umožňují rovněž násobné řízení ve spolupráci s lokomotivami, vybavenými řídícími systémy firmy NES.

Pulty strojvůdce jsou osazovány displeji 10,4“ a klávesnicemi ARR. Řídící systém se skládá z vozidlového počítače CRV DPV 7xxcrv-dpv_742 se skříní výkonových výstupů MODURAIL_NR5_742.7, displeji strojvůdce 10,4″ ZJS03zjs03_a, klávesnicemi strojvůdce ARR typu BKL02bkl02 a moduly distribuovaného řízení CAN MINI I/Ocan_mini_i_o. Lokomotiva je také vybavena návěstními světly LED BKS02 a BKS02/B.

Součástí řídícího systému lokomotivy je také např. blok měření napětí generátoru BDG01bdg01/A, blok převodníku otáček BPO02, DC-DC měnič ZDC242412zdc24_24_12, či redukce z konektoru RJ na CAN0 a CAN1 – RRC02.

Loko 724.720

loko_724

Realizace: 2012-2013
Počet: 1ks
Výrobce: CZ Loko a.s.
Provozovatel: Bosna a Hercegovina

Čtyřnápravová lokomotiva s AC/DC přenosem výkonu je provozována v Bosně. Řídící systém pro usnadnění komunikace s obsluhou byl lokalizován do bosenštiny.

Řídící systém je obdobný jako u lokomotiv ř. 741.7 a 742.7.

Loko 753.6

loko_753_6

Realizace: 2012
Počet: 3ks
Výrobce: CZ Loko a.s.
Provozovatel: SDKD a.s.

Lokomotivy ř. 753.6 představují unifikované technické řešení lokomotiv společnosti CZ loko pro osobní i nákladní dopravu s novým designem, využívající standardizovaného řešení klíčových uzlů lokomotiv vč. jejího řídícího systému. Toto řešení umožní rychle reagovat na požadavky zákazníků s redukovanými jednorázovými náklady. Vozidlo vzniklo komplexní modernizací řady 749 až 754 (případně odvozených typů).

Řídící systém MSV elektronika umožňuje jízdu v režimech automatické regulace rychlosti a automatického vedení vlaku s lokalizaci polohy pomocí snímačů magnetických informačních bodů MSIBmsib_24_200 24/200 a GPS, mezivozová komunikace je ve standardu NVL. Skládá se z vozového počítače MODURAIL_CRV DPV 7xxcrv-dpv_742-S, skříně výkonových výstupů MODURAIL_NR5_753.6-S, a moduly distribuovaného řízení CAN IN 01can_i_oCAN I/O 01can_a_d a CAN IN/AD01CAN IN AD01.

Každý pult strojvůdce je osazen třemi displeji 10,4“ ZJS03zjs03_a/A, které jsou rovněž využívány k zobrazení údajů rychloměru vozidla, a klávesnicemi ARR / AVV typ BKL03bkl03. Lokomotivy jsou osazeny reflektory LED BKS02Nbks02/B, BKS02Nbks02/B. Vozidlo je vybaveno elektronickým protismykem s řídící jednotkou MODURAIL_ASS06.1_HDD.  Dále je na lokomotivě použit blok převodníku otáček BPO02, redukce RRC03 a DC-DC měnič ZDC242420.

Loko 753.7

loko_753

Realizace: 2009-2012
Počet: 35ks
Výrobce: CZ Loko a.s.
Provozovatel: ČD Cargo a.s. / TSS a.s.

Motorové lokomotivy 753.7 ČD Cargo jsou určeny pro nákladní traťovou službu. Při jejich modernizaci došlo k dosazení dieselového motoru Caterpillar 3512 B DITA a elektrodynamické brzdy, nově jsou řešeny pomocné pohony včetně chladícího bloku.

MSV elektronika dodala pro tyto lokomotivy komunikační a diagnostické počítače MODURAIL_DPV_753.7 (tzv. gateway), které spolupracují s řídícími počítači vozidel a zajišťují požadovanou kompatibilitu s vozidly s mezivozovou komunikací pomocí Národní vlakové linky ČD NVL a dospleje stroojvůdce 8,4″ typu ZJS01zjs01.

Loko 750.7

loko_750

Realizace: 2010-2012
Počet: 19ks
Výrobce: CZ Loko a.s.
Provozovatel: České dráhy a.s.

Motorové lokomotivy 750.7 jsou určeny pro osobní a nákladní traťovou službu n při rychlosti do 100 km/h. Modernizace vozidel spočívala především v náhradě provozně drahého a nespolehlivého motoru ČKD K 12 V 230 DR motorem Caterpillar 3512C HD a dosazením topného alterátoru.

Řídící systém MSV elektronika CRV DPV 7xxcrv-dpv_742 se skříní výkonových výstupů MODURAIL_NR5_ISC_750.7 a moduly distribuovaného řízení CAN MINI I/Ocan_mini_i_o_A umožňuje jízdu v režimech automatické regulace rychlosti a automatického vedení vlaku s lokalizaci polohy pomocí magnetických informačních bodů MSIBmsib_24_200 24/200 a GPS. Mezivozová komunikace je ve standardu WTB, který je zajišťován jednotkou .

Každý pult strojvůdce je osazen dvěma displej 8,4“ ZJS01zjs01, které jsou rovněž využívány k zobrazení údajů rychloměru vozidla, a klávesnicemi ARR / AVV typ BKL03bkl03. Lokomotiva je vybavena pro plné ovládání dveří ve vlaku kabelem UIC pomocí modulu CAN UIC 01can_uic01. Je připracena pro doplnění vlakového rozhlasu a hovorového spojení. Lokomotiva je vybavena návěstními světly LED BKS02Nbks02 a BKS02Nbks02/B.

Loko 754

loko_754

Realizace: 2008-2013
Počet: 17ks
Výrobce: CZ Loko a.s. / DPOV a.s.
Provozovatel: České dráhy a.s.

Dieselelektrické lokomotivy ř. 754 byly vyráběny firmou ČKD v letech 1979 a 1980 k tažení rychlíkových vlaků na neelektrizovaných tratích ČD.

Řídící systém firmy MSV elektronika nahrazuje regulátor trakce a automatickou regulaci rychlosti. Umožňuje násobné řízení nebo jízdu s řídícím vozem prostřednictvím Národní vlakové linky ČD. Je připraven pro rozšíření o WTB gateway s komunikací dle UIC556. Řídící systém rovněž zajišťuje regulaci alternátoru topení a nabíjení baterií. Je tvořen vozidlovým počítačem MODURAIL_CRV_DPV_754 a skříní výkonových výstupů MODURAIL_NR5_754.

Pro styk se strojvedoucím slouží zejména barevné grafické LCD zobrazovače typu ZJS01zjs01 s úhlopříčkou velikosti 8,4“ pro zobrazení provozních stavů a diagnostických a poruchových hlášení, standardní ovládací prvky a klávesnice ARR typu BKL02bkl02.

Palivo je nastavováno prostřednictvím stavěče s krokovým motorem typu SKM-SM32_P. Rychlost otáčení všech náprav je měřena snímači DAKO FE1.4. Snímače pro měření napětí a proudů byly rovněž nahrazeny novými čidly. Napájecí napětí při startu je podporováno jednotkou MODURAIL_NR2_754.

Loko 744

loko_744

Realizace: 2012-2013
Počet: 1ks
Výrobce: CZ Loko a.s.
Provozovatel: CZ Loko a.s.

Lokomotiva ř. 744 je novostavba čtyřnápravové lokomotivy s AC/AC přenosem výkonu je určena pro středně těžkou, těžkou posunovací a traťovou službu na drahách celostátních, regionálních a vlečkách.. Maximální rychlost lokomotivy je 120 km/h.

Řídící systém MSV elektronika (vozidlový počítač MODURAIL_CRV_DPV_744, skříň lokalizace GPS a řízení informačního systému cestujících, vlakového rozhlasu a hovorové komunikace MODURAIL_ISC_744, moduly distribuovaného řízení CAN MINI I/Ocan_mini_i_o_A, modul styku s kabelem UIC  CAN_UIC01) spolupracuje s trakční výzbrojí, kterou dodala společnost EVPÚ. Je vybaven funkcí automatického vedení vlaku AVV pro osobní i nákladní dopravu se snímači informačních bodů MSIBmsib_24_200 24/200/B. Na stanovištích strojvůdce lokomotivy jsou použity displeje 10,4“ ZJS03zjs03_a/A a klávesnice strojvedoucího BKL03bkl03.

Hovorová komunikace využívá komunikátor VCA01VCA01 a modul měření hluku BMH02bmh02. Lokomotiva je vedle návěstních světel LED BKS02Nbks02 vybavena i LED reflektory BKS11bks11. Vozidlo je vybaveno elektronickým protismykem s řídící jednotkou MODURAIL_ASS06.1ass06_1.

Dále je na lokomotivě použit blok měření napětí regulátoru BDG01bdg01/A, blok převodníku otáček BPO02 či DC-DC měniče ZDC242412zdc24_24_12.

Loko 755

loko_755

Realizace: 2005
Počet: 2ks
Výrobce: CZ Loko a.s.
Provozovatel: České dráhy a.s.

Dvě lokomotivy Českých drah ř. 755 vznikly modernizací lokomotiv ř. 753. Lokomotivy jsou poháněny dieselovým motorem Caterpillar 3512 B SCAC s trakčním alternátorem Siemens 1FC2 631-6B029T. Standardním vybavením lokomotivy je elektrodynamická brzda. Řízení vozidla zajišťuje řídící systém MORIS RV06.

MSV elektronika dodala pro tyto lokomotivy displeje strojvůdce a komunikační a diagnostické počítače DPV_755 (tzv. gateway), které zajišťují požadovanou kompatibilitu s vozidly s mezivozovou komunikací pomocí Národní vlakové linku ČD NVL a displeje strojvůdce 8,4″ typu ZJS01zjs01.

Lokomotivy ř.755m jsou plně připraveny pro řízení z kompatibilního řídícího vozu ř. 943 nebo 954.

Loko ř. 705.9 (T47.0M)

JHMD

Realizace: 2005-2010
Počet: 5ks
Výrobce: JHMD a.s.
Provozovatel: Jindřichohradecké místní dráhy a.s. / České dráhy a.s.

Úzkokolejné dieselelektrické lokomotivy ř. T 47.0 s rozchodem 760 mm byly vyrobeny v 50. letech minulého století. Jsou provozovány na obou tratích Jindřichohradeckých místních drah a Českými drahami v Osoblaze.

MSV elektronika se podílela na zpracování projektu elektro modernizace lokomotiv, při které byl dosazen nový dieselový motor Liaz, třífázový synchronní alternátor Siemens Drásov a elektricky ovládaná brzda DAKO-BSE, zásadní inovací prošly jak interiéry stanovišť tak i řídící pulty strojvedoucího.

Řídící systém má integrované funkce registračního rychloměru, kontroly bdělosti, zobrazení jízdního řádu a obsluhy informačního systému cestujících v přípojných vozech Balm. Umožňuje násobné řízení a dálkové ovládání pomocí rádiového přenosu.

Řídící systém lokomotivy je tvořen vozovým počítačem MODURAIL_NR1 se skříní výkonových výstupů MODURAIL_NR3-NR4, displeji strojvůdce 8,4“ ZJS01zjs01, klávesnicemi strojvůdce ARR tap BKL02bkl02 a moduly distribuovaného řízení v pultech MODURAIL_NR11. Dieselový motor je ovládán stavěčem s krokovým motorem SKM-SM31_P.

Loko TEM33

TEM3302

Realizace : 2013
Počet : 1ks
Výrobce : CZ loko a.s.
Provozovatel :  Transmašholding, RŽD (Ruské železnice)

Jedná se o šestinápravovouhybridní posunovací lokomotivu, která je koncipována jako kapotová s věžovou kabinou. Hlavní rám a pojezd je převzat z lokomotivy TEM18 (transmašholding), dosazeny jsou asynchronní trakční motory od výrobce Elektrotjažmaš Charkov. Lokomotiva má dva zdroje energie a to dva spalovací motory Caterpillar C18. Oproti loko TEM35 však nedisponuje superkapacitorem. Přenos výkonu je elektrický střídavý (AC/AC), uspořádání pojezdu je C´o C´o, rozchod 1520mm a maximální rychlost 100km/h.

Řídící systém MSV elektronika umožňuje jízdu v režimech automatické regulace rychlosti s optimalizací využití obou dieselových motorů. Mezivozová komunikaci ve standartu NVL umožňuje násobné řízení vozidel. Řídící systém se skládá z vozového počítače MODURAIL_CRV_DPV_TEM33/RU a modulů distribuovaného řízení MODURAIL_NR11_TEM33/RU a NR12_TEM33/RU.

Komunikaci se strojvůdcem zajišťují vedle standardní prvků a ovladačů displeje strojvedoucího 10,4“ ZJS03zjs03_a/A a klávesnice ARR typ BKL10BKL10. Vozidlo je vybaveno červeno-bílými návěstními světly LED typu BKS02Nbks02. Dále je na vozidle použito počítadlo kilometrů BPK01BPK01, blok měření regulátoru BDG01bdg01/A, blok převodníku otáček BPO02 či redukce z konektoru RJ na CAN0 a CAN1 .

Ochranu proti smyku zajišťuje dvojice protismykových regulátorů MODURAIL_ASS06.1_110V_HDD/A.

Loko TEM35

TEM35

Realizace : 2013
Počet : 1ks
Výrobce : CZ loko a.s.
Provozovatel :  Transmašholding, RŽD (Ruské železnice)

Jedná se o šestinápravovou hybridní posunovací lokomotivu, která je koncipována jako kapotová s věžovou kabinou. Hlavní rám a pojezd je převzat z lokomotivy TEM18 (transmašholding), dosazeny jsou asynchronní trakční motory od výrobce Elektrotjažmaš Charkov. Lokomotiva má dva zdroje energie, a to spalovací motor Caterpillar C18 a superkapacitor ruské firmy Elton, který slouží ke krátkodobému navýšení trakční energie. Při brzdění se energie vrací do kapacitoru. Hmotnost lokomotivy je 123 tun, přenos výkonu je elektrický střídavý (AC/AC), uspořádání pojezdu je C´o C´o, rozchod 1520mm a maximální rychlost 100km/h.

 Řídící systém MSV elektronika umožňuje jízdu v režimech automatické regulace rychlosti. Umožňuje několik strategií využití kapacitou. Mezivozová komunikaci ve standartu NVL umožňuje násobné řízení vozidel. Řídící systém se skládá z vozového počítače MODURAIL_CRV_DPV_TEM35/RU a modulů distribuovaného řízení MODURAIL_NR11_TEM35/RU a NR12_TEM35/RU.

 Komunikaci se strojvůdcem zajišťují vedle standardní prvků a ovladačů displeje strojvedoucího 10,4“ ZJS03zjs03_a/A a klávesnice ARR typ BKL10BKL10. Vozidlo je vybaveno červeno-bílými návěstními světly LED typu BKS02Nbks02. dále je na vozidle použito počítadlo kilometrů BPK01BPK01, blok měření regulátoru BDG01bdg01/A, blok převodníku otáček BPO02 či modulů /P redukce z konektoru RJ na CAN0 a CAN1. Ochranu proti smyku zajišťuje dvojice protismykových regulátorů MODURAIL_ASS06.1_110V_HDD/A.

Loko TME-3

TME03

Realizace : 2012-2013
Počet : 7ks
Výrobce : CZ loko a.s.
Provozovatel :  Běloruské železnice

Lokomotiva TME 3 je určena pro lehkou a středně těžkou posunovací službu především na průmyslových vlečkách a tratích o rozchodu 1520mm. Dvounápravová motorová lokomotiva o hmotnosti 23 tun na nápravu disponuje elektrickým střídavým (AC/AC) přenosem výkonu. Lokomotiva je konstruována jako kapotová s věžovou kabinou strojvedoucího umístěnou blíže k zadnímu čelníku hlavního rámu. Uspořádání dvojkolí je Bo a maximální rychlost lokomotivy je 60km/h.

Řídící systém MSV elektronika umožňuje jízdu v režimech automatické regulace a díky mezivozové komunikaci ve standardu NVL umožňuje násovné řízení vozidel. Skládá se z vozového počítače MODURAIL_CRV_DPV_TME3/BY a modulů distribuovaného řízení MODURAIL_NR11_TME3/BY. Komunikace se strojvůdcem zajišťuje vedle standardních ovladačů (jízdní páka, spínač, tlačítka, kontrolky) displeje strojvůdce 10,4″  ZJS03zjs03_a/A a klávesnice ARR typ BKL10BKL10.

Vozidlo je vybaveno elektronickým protismykem s řídící jednotkou MODURAIL_ASS06.1_HDD a návěstními světly LED typu BKS02Nbks02.

Loko TEM-LTX

TEM-LTX

Realizace : 2012-2013
Počet : 7ks
Výrobce : CZ loko a.s.
Provozovatel :  Běloruské železnice

Lokomotiva řady TEM LTX je určena pro těžkou posunovací a traťovou službu na drahách celostátních, regionálních a vlečkách o rozchodu 1 520 mm. Čtyřnápravové motorové lokomotivy o hmotnosti 23 tun na nápravu disponují elektrickým střídavým (AC/AC) přenosem výkonu. Lokomotivy jsou konstruovány jako kapotové, s věžovou kabinou strojvedoucího umístěnou blíže k zadnímu čelníku hlavního rámu. Uspořádání dvojkolí je B’o B’o. Maximální rychlost lokomotiv je 100 km/h.

Řídící systém MSV elektronika umožňuje jízdu v režimech automatické regulace a díky mezivozové komunikaci ve standardu NVL umožňuje násobné řízení vozidel. Skládá se z vozového počítače MODURAIL_CRV_DPV_TEM_LTX_LT a modulů distribuovaného řízení CAN I/O 01can_a_d. Komunikace se strojvůdcem zajišťuje vedle standardních ovladačů (jízdní páka, spínača, tlačítka, kontrolky) displeje strojvůdce 10,4“ZJS03zjs03_a/A a klávesnice ARR typ BKL10BKL10.

Vozidlo je vybaveno elektronickým protismykem s řídící jednotkou MODURAIL_ASS06.1_HDD a reflektory LED typu BKS11bks11 a návěstními světly LED typu BKS02Nbks02.