close PF2017

Motorový vůz řady 842

Realizace : 2010 – 2013
Počet : 37ks
Výrobce : Pars nova a.s.
Provozovatel : České dráhy a.s.

Čtyřnápravové motorové vozy ř. 842 se dvěma trakčními agregáty hydromechanickým přenosem výkonu byly vyrobeny v r. 1993-1994. Při rozsáhlé modernizaci byly dosazeny nové dieselové motory Tedom a převodovky ZF s retardérem.

MSV elektronika zpracovala projekt elektro modernizace vozu a jeho řídícího a informačního systému, přičemž vycházela ze zkušeností s vozů Dm12.
Řídící systém s jednotkami decentralizovaného řízení umožňuje jízdu v režimu automatické regulace rychlosti i automatického vedení vlaku s lokalizací polohy pomocí magnetických informačních bodů na trati a GPS. Násobné řízení je ve standardu NVL. Pro zobrazování údajů z tachografu jsou využity displeje strojvůdce.

Informační systém cestujících se skládá z optické a akustické části. Vůz je vybaven vnějšími tabulemi na stranách vozidla, vnitřními tabulemi, vlakovým rozhlasem a prostředky komunikace cestujícího se strojvůdcem.

 Pro modernizované vozy MSV elektronika dodala tyto řídící a ovládací systémy:

  • vozidlový počítač CRV RTR DPV 842crv_rtr_dpv_842, displeje strojvůdce 8,4“ ZJS01zjs01, klávesnice strojvůdce ARR/AVV typu BKL03bkl03, snímače informačních bodů MSIBmsib_24_200
  • skříň MODURAIL_ISC_842 s řídící jednotkou informačního systému se zesilovači, vnější tabule TISE101tise101, vnitřní tabule TIS04TIS04, interkomy TVC01, TVC02tvc01, modul měření hluku BMH02bmh02, modul regulace hlasitosti BRH01brh01
  • moduly ovládání dveří po průběžném vedení CAN UIC 01can_uic01, moduly řízení topení SOT01sot01, modul distribuovaného řízení CAN MINI I/Ocan_mini_i_o, moduly oddělení komunikace CAN MCC01MCC01
  • osazené panely pultů strojvůdce PULT 842pult_842
  • rozvaděče HR 842rozv_842RTO 842rozvaděč_rto_842
  • řídící jednotky protismyku ASS06.1ass06_1, návěstní světla LED typu BKS02Nbks02