close PF2017

Elektrické jednotky ř. 675 Ukrajina

Realizace : 2011
Počet : 2ks
Výrobce : Škoda Vagonka a.s.
Provozovatel : Ukrajinské dráhy

Šestivozové elektrické dvoupodlažní jednotky jsou určeny pro meziregionální dopravu primárně na tratích Ukrajiny s rozchodem 1520 mm elektrifikovaných stejnosměrným napětím 3 kV DC a střídavým napětím 25 kV, 50 Hz AC v troleji při klimatických podmínkách ± 40°C .

Rozsah dodávky MSV elektronika je obdobný jako u emj. 671, informační systém cestujících je vícejazyčný (ukrajinština, ruština, angličtina).

Jedná se o tyto výrobky BKL02bkl02, BMH01BMH01/A BMH02bmh02, ECD07ecd_07, RP810-SIrp810_si, TIS03tis03, TISE03tise03, TISE102tise102, TVC01, TVC02tvc01, RP810-SIrp810_si, CAN MINI I/Ocan_mini_i_o, CRV_AVV_675, ISC_675,BMN01BMN01, BPK01BPK01, BPU02,BSV03, BSV04BSV03, BSV07BSV07.