close PF2017

PULT 851

Pult strojvedoucího určený pro řízení měřícího motorového vozu ETCS. Jedná se o nový výrobek, včetně celkové kompletace, který je osazen Moduly CAN I/O 01, grafickými displeji ZJS03 a klávesnicí BKL03. Obsluze umožňuje pohodlné řízení vozu včetně funkcí automatického vedení vlaku a automatického regulátoru rychlosti.