close PF2017

Řízení WC

K řízení a ovládání WC v drážních aplikacích se využívají bloky vodního hospodářství v různých aplikacích, systémy pro měření a signalizaci hladiny vody ve vodní či odpadní nádrži, dále pak zobrazovací panely či pomocná relé.

BSV05

Systém pro signalizaci odpadní nádrže

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 30 V DC
 • Příkon: 2 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T1
 • Rozměry: 140 x 80 x 25 mm
 • IP krytí: IP00

BSV06

Systém pro měření a signalizaci hladiny vody ve vodní nádrži drážního vozidla se skládá ze dvou základních částí, z měřicí jednotky BSV06_V a stavoznaku BSV06_P. Hlavním úkolem měřicí jednotky BSV06_V je především měření aktuálního stavu hladiny vody ve vodní nádrži a vyslání této informace směrem k stavoznaku BSV06_P prostřednictvím sériového komunikačního rozhraní (MSV ONE-WIRE). Úkolem stavoznaku BSV06_P je příjem této informace a její následná signalizace prostřednictvím příslušných LED diod.

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 30 V DC
 • Příkon: 2 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T1
 • Rozměry: 140 x 80 x 25 mm
 • IP krytí: IP00

BSV08

Zobrazovací panel BSV08 je určen především k použití v drážních aplikacích, kde slouží k zobrazování informace o stavu vodního hospodářství drážního vozidla. Zobrazuje především informaci  o množství vody ve vodní nádrži a informaci o zaplnění odpadní nádrže pro WC.

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 30 V DC
 • Příkon: 2,5 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T1
 • Rozměry: 155 x 102 x 32 mm
 • IP krytí: IP20

TIP01

Zobrazovací panel TIP01 je určen především k použití v drážních vozidlech či prostředcích hromadné dopravy osob k zobrazování jednoduchých staticky či dynamicky se měnících informací, které jsou prezentovány buď textem nebo jednoduchými grafickými symboly.

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 30 V DC
 • Příkon: 3,5 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T1
 • Rozměry: 128 x 128 x 41 mm
 • IP krytí: IP40

BSV10

Zobrazovací panel BSV10 je určen především k použití v drážních aplikacích, kde slouží k zobrazování informace o stavu vodního hospodářství drážního vozidla. Zobrazuje informaci  o množství vody ve vodní nádrži a informaci o zaplnění odpadní nádrže pro WC.

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 30 V DC
 • Příkon: 1,5 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T2
 • Rozměry: 80 × 140 × 36 mm
 • IP krytí: IP20, z čelní strany IP67

BSV06_V

Měřicí jednotka BSV06_V je řešena jako kompaktní měřicí modul vybavený mikroprocesorem, jehož hlavním úkolem je pomocí A/D převodníku změřit napětí z plovákového hladinoměru a tuto změřenou informaci o aktuální hladině vodní nádrže vyslat prostřednictvím sériového komunikačního rozhraní
(MSV ONE-WIRE) směrem k stavoznakům BSV06_P.

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 30 V DC
 • Příkon: 2 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T1
 • Rozměry: 54 × 150 × 30 mm
 • IP krytí: IP40

TIP10

Zobrazovací panel TIP10 je určen především k použití v drážních vozidlech či prostředcích hromadné dopravy osob k zobrazování jednoduchých staticky či dynamicky se měnících informací, které jsou prezentovány buď textem nebo jednoduchými grafickými symboly.

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 30 V DC
 • Příkon: 2,5 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T2
 • Rozměry: 94 x 94 x 20 mm
 • IP krytí: IP40

BVH01

BVH01 je programovatelný mikroprocesorový systém z řady MODUL CAN, jedná se o modul určený k distribuovanému sběru dat a řízení technologických celků drážních vozidel.
BVH01 svými výstupy ovládá akční členy aplikace a svými binárními vstupy se stará o sběr dat, v tomto případě se jedná o systém ovládání WC. Tyto informace jsou předávány pomocí sběrnice CAN do nadřazeného řídicího systému. BVH01 lze pro download nebo diagnostiku připojit k PC přes rozhraní USB.

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 30 V DC
 • Příkon: 3,5 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T1
 • Rozměry: 204 x 105 x 59 mm
 • IP krytí: IP40

BVH02

BVH02 je programovatelný mikroprocesorový systém z řady MODUL CAN, jedná se o modul určený k distribuovanému sběru dat a řízení technologických celků drážních vozidel. BVH02 svými výstupy ovládá akční členy aplikace a svými binárními vstupy se stará o sběr dat, v tomto případě se jedná o systém ovládání WC. Tyto informace jsou předávány pomocí sběrnice CAN do nadřazeného řídicího systému. BVH02 lze pro download nebo diagnostiku připojit k PC přes rozhraní USB. Je také vybaven displejem pro zobrazení diagnostických stavů a poruch.

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 30 V DC
 • Příkon: 3,5 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T2
 • Rozměry: 204 x 105 x 59 mm
 • IP krytí: IP40

BVH10

Blok BVH10 je přednostně určen k řízení a ovládání vodního hospodářství kolejových vozidel tam, kde je požadována jednoduchá regulace na základě binárních vstupních a výstupních signálů. Vyniká nízkou vlastní spotřebou v stand-by režimu a tím výrazně přispívá k ochraně vozidlové baterie před hlubokým vybitím.

 

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 30 V DC
 • Příkon: 0,5 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T2
 • Rozměry: 119 x 101 x 35 mm
 • IP krytí: IP20

BSV03, BSV04

BSV03 je určen pro signalizaci stavu vody ve vodojemech. Stav je signalizován pomocí 4 LED diod (1/4, 2/4, 3/4, 4/4). Po stisku tlačítka se rozsvítí LED podle výšky hladiny.

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 30 V DC
 • Příkon: 1 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T1
 • Rozměry: průměr 58 mm
 • IP krytí: IP00

BSV07

BSV07  je určen pro signalizaci stavu naplnění odpadní nádrže. Množství  je signalizováno pomocí 2 LED diod ( 80 % a 100 %). Po stisku tlačítka se rozsvítí LED podle výšky hladiny. Zbylé signalizační zelené LED diody slouží k testu.

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 30 V DC
 • Příkon: 1 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T1
 • Rozměry: 41,6 x 41,6 mm
 • IP krytí: IP00

SOW2010

Blok ovládání WC

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 30 V DC
 • Příkon: 75 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T1
 • Rozměry: 196 x 106 x 116 mm
 • IP krytí: IP20

SOW97

Blok ovládání WC

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 30 V DC
 • Příkon: 75 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T1
 • Rozměry: 196 x 106 x 116 mm
 • IP krytí: IP20