close PF2017

Projektování el. výzbroje a výstroje

Zpracování projekční a výrobní výkresové dokumentace elektrovýzbroje zcela nového či modernizovaného vozidla. Projekčně se jedná o liniová schémata zapojení elektrických obvodů jako je např. řízení trakce, řízení motorů, osvětlení atp. Konstrukčně pak montážní schémata zapojení rozvaděčů či pultů.

Projekt elektrovýzbroje modernizovaného vozu 842

MSV elektronika zpracovala projekt elektro modernizace vozu a jeho řídícího a informačního systému.

Řídící systém s jednotkami decentralizovaného řízení umožňuje jízdu v režimu automatické regulace rychlosti i automatického vedení vlaku s lokalizací polohy pomocí magnetických informačních bodů na trati a GPS. Násobné řízení je ve standardu NVL. Pro zobrazování údajů z tachografu jsou využity displeje strojvůdce.

Informační systém cestujících se skládá z optické a akustické části. Vůz je vybaven vnějšími tabulemi na stranách vozidla, vnitřními tabulemi, vlakovým rozhlasem a prostředky komunikace cestujícího se strojvůdcem.

Pro modernizované vozy dodala MSV elektronika vedle komponent řídícího a informačního systému vystrojené rozvaděče a pulty, řízení topení, řízení WC a vodního hospodářství, návěstní světla LED a elektronický protismyk ASS06.

Projekt elektrovýzbroje modernizovaného speciálního vozidla MVTV2.2

MSV elektronika se podílela na zpracování elektro projektu motorového montážního vozu pod označením MVTV2.2 pro společnost CZ LOKO a.s.. Je projektantem elektrické výzbroje vozidla a dodavatelem řídícího systému, komponent pultu strojvedoucího, řídícího, hlavního a trakčního rozvaděče a návěstních i dálkových LED světel. MSV elektronika se dále podílela na projekci řízení a ovládání plošiny umístěné na střeše vozidla a na systému dálkového ovládání jak vozidla tak také již zmiňované plošiny.