close PF2017

Ovládání dveří

K ovládání přechodových a vnějších dveří v kolejových vozidlech se používají různé řídící jednotky, systémy a moduly ovládání dveří. Dále pak např. moduly ovládání plošiny.

ECD07

Řídicí jednotka ECD07 je určena především k použití v drážních aplikacích, kde slouží převážně k ovládání systémů řízení a diagnostiky elektricky poháněných dveří drážních vozidel. Je vybavena nepřebernou množinou binární vstupů pro připojení různých druhů čidel sledující stav těchto dveří, celou řadou polovodičových a reléových výstupů pro připojení akčních členů či výkonovým blokem sloužící
pro ovládání stejnosměrných motorů do výkonu 200 W.

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 30 V DC
 • Příkon: 5 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T2
 • Rozměry: 204 x 105 x 59 mm
 • IP krytí: IP20

MS320

Ovládání plošiny

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 30 V DC
 • Příkon: 10 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T2
 • Rozměry: 421 x 133 x 189 mm
 • IP krytí: IP20

SOD97N

Systém ovládání dveří

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 30 V DC
 • Příkon: 75 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T2
 • Rozměry: 196 x 106 x 116 mm
 • IP krytí: IP20

SOD98

Modul ovládání dveří

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 30 V DC
 • Příkon: 75 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T2
 • Rozměry: 170 x 106 x 75 mm
 • IP krytí: IP20

SOP02R

SOP02R svými výstupy ovládá akční členy aplikace a svými binárními vstupy se stará o sběr dat, v tomto případě se jedná o systém ovládání plošiny pro osoby s omezenou schopnosti pohybu. Tyto informace jsou předávány pomocí sběrnice CAN do nadřazeného řídicího systému. SOP02R lze pro download nebo diagnostiku připojit k PC přes rozhraní USB, nebo si tyto údaje zobrazit na diagnostickém displeji.

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 30 V DC
 • Příkon: 3,5 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T2
 • Rozměry: 204 x 105 x 64 mm
 • IP krytí: IP40

SOP02V

Ovladač plošiny

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 30 V DC
 • Příkon: 3 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T2
 • Rozměry: 204 x 105 x 83 mm
 • IP krytí: IP00

SPD10K

Modul ovládání přechodových dveří

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 30 V DC
 • Příkon: 15 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T2
 • Rozměry: 164 x 105 x 58 mm
 • IP krytí: IP20

DCS04

Systém ovládání dveří DCS04 je modul určený k ovládání jednoho nebo dvou křídel elektropneumaticky ovládaných vstupních nebo přechodových dveří železničních vozidel. Provozní software systému je vytvořen v souladu v vyhláškou 560 UIC kodexu.

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 30 V DC
 • Příkon: 2 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T2
 • Rozměry: 184 x 105 x 45 mm
 • IP krytí: IP20

SOD02

SOD02 je programovatelný mikroprocesorový systém z řady MODUL CAN, jedná se o modul určený k distribuovanému sběru dat a řízení technologických celků drážních vozidel.
SOD02 svými výstupy ovládá akční členy aplikace a svými binárními vstupy se stará o sběr dat, v tomto případě se jedná o systém ovládání dveří ve voze. Tyto informace jsou předávány pomocí sběrnice CAN do nadřazeného řídicího systému. SOD02 lze pro download nebo diagnostiku připojit k PC přes rozhraní USB, nebo si tyto údaje zobrazit na diagnostickém displeji.

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 30 V DC
 • Příkon: 3,5 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T1
 • Rozměry: 204 x 105 x 59 mm
 • IP krytí: IP40

ZZD01

Snižující měnič ZZD01 je určen především k použití na kolejových vozidel tam, kde je nutno upravit vstupní napětí 15 až 35V DC na stabilizované napětí 12V DC, maximálně 0.5A. Svým mechanickým provedením je především určen k zástavbě do křídla dveří k napájení elektromagnetu západky zámku se jmenovitým napájecím napětím 12V DC z vozové sítě 24V DC.
Vstupní obvody jsou vyvedeny vodiči červené  (+) a modré (-) barvy ukončenými kolíkem 6.3mm a výstupní obvody jsou vyvedeny vodiči červené  (+) a modré (-) barvy ukončenými dutinkou 6.3mm. Zdroj je zkratuvzdorný.

 • Napájecí napětí: 15 V až 35 V DC
 • Výkon: 6 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T1
 • Rozměry: 120 x 28 x 22 mm
 • IP krytí: IP20