close PF2017

Ostatní výrobky

Mezi ostatní produkty patří ty výrobky, které svou funkcí a použitím nelze jinde zařadit. Jedná se např. o blok cyklovače stěračů, blok měření napětí, různá pomocná relé na 24 V DC či 48 V DC, stavěče paliva a mnoho dalších produktů.

BCS01

Blok cyklovače stěračů BCS01, se vyrábí ve dvou variantách a to jak pro motory, které mají stále připojený mínus pól, tak pro ty se stále připojeným kladným pólem. V případě aplikace, kde je potřeba použít více cyklovačů, lze jejich chod synchronizovat. Výstup pro spínání motoru stěračů je na bázi polovodičů, čímž je dosaženo dlouhé životnosti cyklovače. Periodu cyklováni lze nastavit v kroku po 1s v rozmezí 3 až 60 s. Délka periody se nastavuje vypnutím a opětovným zapnutím IN1, doba kdy je IN1 v log. 0 je čas periody mezi spínáním motoru. BCS01 je v plastové krabičce, která je přizpůsobena pro montáž na 35mm DIN lištu.

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 30 V DC
 • Příkon: 1 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T2
 • Rozměry: 37 x 99 x 52 mm
 • IP krytí: IP20

BDG01

Blok měření napětí generátoru

 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T2
 • Rozměry: 71 x 98 x 60 mm
 • IP krytí: IP20

RP810-SI

Relé RP810 se používají jako spínací prvky v ovládacích obvodech kolejových vozidlech na úrovni palubní sítě 24 V DC nebo 48 V DC, popřípadě v ovládacích obvodech průmyslových aplikací výše uvedené napěťové úrovně.  Relé slouží jako plnohodnotná náhrada starého typu relé RP810PC-L s paticí ZCU. Relé je možné použít i do modulových rozvaděčů jako prvek o šířce 2 moduly.

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 60 V DC
 • Příkon: 0,9 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T3
 • Rozměry: 90 x 36 x 73 mm
 • IP krytí: IP20

RP810-TI

Relé RP810 se používají jako spínací prvky v ovládacích obvodech kolejových vozidlech na úrovni palubní sítě 48 V DC nebo 110 V DC, popřípadě v ovládacích obvodech průmyslových aplikací výše uvedené napěťové úrovně.  Relé slouží jako plnohodnotná náhrada starého typu relé RP810PC-L s paticí ZCU. Relé je možné použít i do modulových rozvaděčů jako prvek o šířce 2 moduly.

 • Napájecí napětí: 32 V až 120 V DC
 • Příkon: 0,9 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T3
 • Rozměry: 90 x 36 x 73 mm
 • IP krytí: IP20

ZDC242412

DC-DC měnič 24V DC/24V DC, 12A

 • Napájecí napětí: 9 V až 36 V DC
 • Výkon: 300 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T2
 • Rozměry: 275 x 150 x 101 mm
 • IP krytí: IP20

BMN01

Blok BMN01 je programovatelný malý mikroprocesorový systém, který svými reléovými výstupy může ovládat různé napájecí obvody např. světelné okruhy na základě vyhodnocení stavu bateriové sítě. Nastavení úrovní spínaní výstupů, hystereze lze určit softwarem.

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 30 V DC
 • Příkon: 0,5 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T1
 • Rozměry: 101 x 119 x 35 mm
 • IP krytí: IP20

ZDC482405

Zdroj ZDC482405 je určen pro drážní vozidla, případně pro průmyslové aplikace, kde je třeba převést vstupní napětí v rozsahu 28 až 80 V na stabilizované napětí 24 V DC. Tento zdroj pracuje na principu pulzně řízeného snižujícího měniče. Výstupní proud je omezen na hodnotu 5 A. Při zkratu měnič samočinně upravuje velikost napětí tak, aby výstupní proud nepřekročil 5 A. Vstup do zdroje je chráněn před přepětím výkonovým tyristorem a pojistkou. Zdroj je umístěn ve skříni z Al slitiny s možností montáže na lištu DIN 35 mm.

 • Napájecí napětí: 28 V až 80 V DC
 • Výkon: max. 140 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T1
 • Rozměry: 106 x 83 x 51 mm
 • IP krytí: IP20

BPK01

Blok BPK01 je určen k vyhodnocení rychlosti na základě údajů nápravových generátorů různých parametrů a výpočtu parametrů vyplývajících nastavení příslušných výstupů

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 30 V DC
 • Příkon: 0,5 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T1
 • Rozměry: 119x101x35 mm
 • IP krytí: IP20

MCC01

Modul pro CAN komunikaci. Modul MCC01 je vybaven 3x galvanickým odděleným CAN  rozhraním. Všechny CAN sběrnice jsou vyvedeny na konektory 3x D-SUB9 a 1x RJ45. Elektronika je umístěná v krabičce Railbox, která je přizpůsobená pro montáž na DIN lištu. Je vybaven USB rozhraním pro diagnostiku a download.

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 30 V DC
 • Příkon: 3 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T1
 • Rozměry: 119 x 104 x 35 mm
 • IP krytí: IP20