close PF2017

Brzdy

MSV elektronika vyvinula a vyrábí ve spolupráci se společností DAKO-CZ, a.s. elektronické moduly pro jejich brzdové systémy.

Řídící jednotka elektronického protismyku ASS06 je součástí protismykového zařízení DAKO PE06-MSV, které je certifikováno jako prvek interoperability dle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ve znění směrnic 2009/161/ES a 2001/18/EU. Jednotky ASS06 jsou dodávány na různé typy trakčních i netrakčních vozidel od r. 2006.

Řídící jednotka magnetické brzdy RMB01 byla vyvinuta pro kolejnicovou brzdu DAKO a je dodávána od r. 2012, a to buď samostatně, nebo jako součást skříně řízení magnetické brzdy spolu s výkonovými a ovládacími přístroji včetně systému měření brzdných proudů a diagnostiky nulových diod brzdových trámců.

ASS06.1

Řídící jednotka elektronického protismyku je určena pro železniční kolejová vozidla vybavená pneumatickou brzdou se jmenovitým napětím vozidlové baterie 24 V DC, 48 V DC nebo 110 V DC, vystrojená kotoučovou nebo špalíkovou brzdou.
Řídící jednotka elektronického protismyku je jedním z komponentů protismykového zařízení DAKO. ASS06 obsahuje elektronické počítadlo ujeté dráhy. K výpočtu ujeté dráhy používá střední průměr kola.

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 30 V DC
 • Příkon: 150 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T1
 • Rozměry: 267 x 60 x 176 mm
 • IP krytí: IP40

RMB01

Modul RMB01 slouží pro ovládání magnetické kolejnicové brzdy, pro kterou zajišťuje její korektní funkci za všech možných provozních podmínek dle příslušných předpisů. Modul ke své korektní funkci potřebuje vozový počítač. Pro tyto účely modul disponuje komunikačním rozhraním, které umožňuje spojení s vozovým počítačem za účelem přenosu důležitých diagnostický i provozních údajů, kvitace chybových stavů a v neposlední řadě také přenosu poruchových a důležitých provozních stavů.

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 30 V DC
 • Příkon: 3,5 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T1
 • Rozměry: 204 x 105 x 64 mm
 • IP krytí: IP40

PE94.1-MSV

Protismykové zařízení DAKO PE94 – MSV umožňuje využitím mikroprocesorové techniky regulovat brždění tak, aby se dosáhlo co nejkratších zábrzdných drah při optimálním využití adheze a aby se s jistotou zabránilo blokování kol. Použití mikroprocesoru v řídicí jednotce umožňuje doplnit zařízení o automatizovanou diagnostiku a o další přídavné funkce.

 • Napájecí napětí: 16,8 V až 60 V DC
 • Příkon: 150 W
 • Odpovídá normě: ČSN EN 50155
 • Teplota okolí: T1
 • Rozměry: 302,5 x 134 x 286 mm
 • IP krytí: IP20