close PF2017

Pendolina procházejí oční operací pomocí našich světel 680.

České dráhy se rozhodly vyměnit vnější osvětlení u jednotek Pendolino. Stávající osvětlení bylo nahrazeno návěstními světly LED MSV elektronika a halogenovými reflektory Hela. MSV elektronika pro Pendolino vyvinula montážní celek s oběma světly a zajistila i schválení změny na Drážním úřadě.

Výběr dodavatele provedly ČD na základě kvality a provozní spolehlivosti světel BKS02, použitých na vozech 054, motorových vozech ř. 842, lokomotivách 163/363, řídících vozech 961 aj. Nová světla jsou úspornější při větším výkonu. Zlepšují viditelnost, čímž ulehčují práci strojvedoucím a pomáhají zvyšovat bezpečnost železniční dopravy.

Výměna proběhla postupně v Depu kolejových vozidel Praha.

p1014241p1014234

Zpět na aktuality