close PF2017

Osoblaha 2017

V pátek 1.9.2017 byla pro zaměstnance MSV elektroniky a jejich rodiny uspořádána tématická firemní akce, spojená s projížďkou po Osoblažské úzkokolejce, na trati z Tremešné ve Slezku do Osoblahy. Vyjížďka byla spojena s návštěvou zámku ve Slezských Rudolticích a procházkou po obci Osoblaha. Kromě společného oběda bylo občerstvení podáváno i přímo ve vlaku v občerstvovacím voze. Počasí v první zářijový den sice hrálo do karet připraveným a teple oblečeným, ale na náladu účastníku to žádný vliv nemělo.

Děkujeme za zprostředkování hezkého společného dne.
Zpět na aktuality