close PF2017

MVTV 2.2

Realizace: 2012-2013
Počet: 10ks
Výrobce: CZ Loko a.s.
Provozovatel: SŽDC a.s.

Speciální drážní vozidlo MVTV 2.2 je určeno pro kontrolu geometrické polohy trakčního vedení včetně jeho údržby a k přepravě zaměstnanců a materiálu. Dvounápravové vozidlo o hmotnosti 14,5 tun na nápravu disponuje elektrickým střídavě – stejnosměrným (AC/DC) přenosem výkonu s individuálními trakčními motory pro každé dvojkolí. Vozidlo vzniklo komplexní modernizací řady MVTV2.

Vzhledem k univerzálnosti použití toto vozidlo nabízí dva rychlostní režimy a to režim jízdy (0-90km/h) a režim pracovního pojezdu (1-5km/h), který se využívá při měření a práci na trolejovém vedení.

Pro modernizované revizní vozy dodala MSV elektronika:

  • vozidlový počítač Modurail_CRV_MVTV2.2, displeje strojvůdce 10,4″ ZJS03zjs03_a, skříň Modurail_NR5_MVTV2.2
  • cyklovače stěračů BCS01bcs01
  • návěstní světlo LED typu  BKS02Nbks02 a reflektory LED BKS11bks11
  • osazené panely pultů strojvůdce a prohlížení kabiny
  • rozvaděče HR, rozvaděče řídící elektroniky a trakčního rozvaděče