close PF2017

Měřící vůz ETCS pro společnost AŽD a.s.

MSV elektronika se podílela na komplexní modernizaci motorového vozu 851.026. Tento vůz byl modernizován společností CZ LOKO a má sloužit ke kontrole traťového zabezpečovače ETCS (Evropský vlakový zabezpečovací systém).

MSV elektronika projektovala elektrickou výzbroj a výstroj vozu, dodala komponenty řídícího systému a to vozidlový počítač vozu CRV_DPV, moduly distribuovaného řízení dat, řízení topení a WC, displeje strojvůdce 10,4“ ZJS03, klávesnice ARR/AVV typu BKL03, snímače informačních bodů. Dále pak hlavní rozvaděče, vystrojené panely a kompletaci pultů, skříň elektroniky, rám elektroniky, reflektory LED a návěstní světla LED.

744744
 

Zpět na aktuality