close PF2017

Loko TEM35

Realizace : 2013
Počet : 1ks
Výrobce : CZ loko a.s.
Provozovatel :  Transmašholding, RŽD (Ruské železnice)

Jedná se o šestinápravovou hybridní posunovací lokomotivu, která je koncipována jako kapotová s věžovou kabinou. Hlavní rám a pojezd je převzat z lokomotivy TEM18 (transmašholding), dosazeny jsou asynchronní trakční motory od výrobce Elektrotjažmaš Charkov. Lokomotiva má dva zdroje energie, a to spalovací motor Caterpillar C18 a superkapacitor ruské firmy Elton, který slouží ke krátkodobému navýšení trakční energie. Při brzdění se energie vrací do kapacitoru. Hmotnost lokomotivy je 123 tun, přenos výkonu je elektrický střídavý (AC/AC), uspořádání pojezdu je C´o C´o, rozchod 1520mm a maximální rychlost 100km/h.

 Řídící systém MSV elektronika umožňuje jízdu v režimech automatické regulace rychlosti. Umožňuje několik strategií využití kapacitou. Mezivozová komunikaci ve standartu NVL umožňuje násobné řízení vozidel. Řídící systém se skládá z vozového počítače MODURAIL_CRV_DPV_TEM35/RU a modulů distribuovaného řízení MODURAIL_NR11_TEM35/RU a NR12_TEM35/RU.

 Komunikaci se strojvůdcem zajišťují vedle standardní prvků a ovladačů displeje strojvedoucího 10,4“ ZJS03zjs03_a/A a klávesnice ARR typ BKL10BKL10. Vozidlo je vybaveno červeno-bílými návěstními světly LED typu BKS02Nbks02. dále je na vozidle použito počítadlo kilometrů BPK01BPK01, blok měření regulátoru BDG01bdg01/A, blok převodníku otáček BPO02 či modulů /P redukce z konektoru RJ na CAN0 a CAN1. Ochranu proti smyku zajišťuje dvojice protismykových regulátorů MODURAIL_ASS06.1_110V_HDD/A.