close PF2017

Loko 755

Realizace: 2005
Počet: 2ks
Výrobce: CZ Loko a.s.
Provozovatel: České dráhy a.s.

Dvě lokomotivy Českých drah ř. 755 vznikly modernizací lokomotiv ř. 753. Lokomotivy jsou poháněny dieselovým motorem Caterpillar 3512 B SCAC s trakčním alternátorem Siemens 1FC2 631-6B029T. Standardním vybavením lokomotivy je elektrodynamická brzda. Řízení vozidla zajišťuje řídící systém MORIS RV06.

MSV elektronika dodala pro tyto lokomotivy displeje strojvůdce a komunikační a diagnostické počítače DPV_755 (tzv. gateway), které zajišťují požadovanou kompatibilitu s vozidly s mezivozovou komunikací pomocí Národní vlakové linku ČD NVL a displeje strojvůdce 8,4″ typu ZJS01zjs01.

Lokomotivy ř.755m jsou plně připraveny pro řízení z kompatibilního řídícího vozu ř. 943 nebo 954.