close PF2017

Loko 753.6

Realizace: 2012
Počet: 3ks
Výrobce: CZ Loko a.s.
Provozovatel: SDKD a.s.

Lokomotivy ř. 753.6 představují unifikované technické řešení lokomotiv společnosti CZ loko pro osobní i nákladní dopravu s novým designem, využívající standardizovaného řešení klíčových uzlů lokomotiv vč. jejího řídícího systému. Toto řešení umožní rychle reagovat na požadavky zákazníků s redukovanými jednorázovými náklady. Vozidlo vzniklo komplexní modernizací řady 749 až 754 (případně odvozených typů).

Řídící systém MSV elektronika umožňuje jízdu v režimech automatické regulace rychlosti a automatického vedení vlaku s lokalizaci polohy pomocí snímačů magnetických informačních bodů MSIBmsib_24_200 24/200 a GPS, mezivozová komunikace je ve standardu NVL. Skládá se z vozového počítače MODURAIL_CRV DPV 7xxcrv-dpv_742-S, skříně výkonových výstupů MODURAIL_NR5_753.6-S, a moduly distribuovaného řízení CAN IN 01can_i_oCAN I/O 01can_a_d a CAN IN/AD01CAN IN AD01.

Každý pult strojvůdce je osazen třemi displeji 10,4“ ZJS03zjs03_a/A, které jsou rovněž využívány k zobrazení údajů rychloměru vozidla, a klávesnicemi ARR / AVV typ BKL03bkl03. Lokomotivy jsou osazeny reflektory LED BKS02Nbks02/B, BKS02Nbks02/B. Vozidlo je vybaveno elektronickým protismykem s řídící jednotkou MODURAIL_ASS06.1_HDD.  Dále je na lokomotivě použit blok převodníku otáček BPO02, redukce RRC03 a DC-DC měnič ZDC242420.