close PF2017

Loko 750.7

Realizace: 2010-2012
Počet: 19ks
Výrobce: CZ Loko a.s.
Provozovatel: České dráhy a.s.

Motorové lokomotivy 750.7 jsou určeny pro osobní a nákladní traťovou službu n při rychlosti do 100 km/h. Modernizace vozidel spočívala především v náhradě provozně drahého a nespolehlivého motoru ČKD K 12 V 230 DR motorem Caterpillar 3512C HD a dosazením topného alterátoru.

Řídící systém MSV elektronika CRV DPV 7xxcrv-dpv_742 se skříní výkonových výstupů MODURAIL_NR5_ISC_750.7 a moduly distribuovaného řízení CAN MINI I/Ocan_mini_i_o_A umožňuje jízdu v režimech automatické regulace rychlosti a automatického vedení vlaku s lokalizaci polohy pomocí magnetických informačních bodů MSIBmsib_24_200 24/200 a GPS. Mezivozová komunikace je ve standardu WTB, který je zajišťován jednotkou .

Každý pult strojvůdce je osazen dvěma displej 8,4“ ZJS01zjs01, které jsou rovněž využívány k zobrazení údajů rychloměru vozidla, a klávesnicemi ARR / AVV typ BKL03bkl03. Lokomotiva je vybavena pro plné ovládání dveří ve vlaku kabelem UIC pomocí modulu CAN UIC 01can_uic01. Je připracena pro doplnění vlakového rozhlasu a hovorového spojení. Lokomotiva je vybavena návěstními světly LED BKS02Nbks02 a BKS02Nbks02/B.