close PF2017

Loko 724.720

Realizace: 2012-2013
Počet: 1ks
Výrobce: CZ Loko a.s.
Provozovatel: Bosna a Hercegovina

Čtyřnápravová lokomotiva s AC/DC přenosem výkonu je provozována v Bosně. Řídící systém pro usnadnění komunikace s obsluhou byl lokalizován do bosenštiny.

Řídící systém je obdobný jako u lokomotiv ř. 741.7 a 742.7.