close PF2017

HR MVTV2.2

Hlavní rozvaděč pro měřící vůz trakčního vedení MVTV 2.2. Zajišťuje napájení a jištění řídicích, pomocných (osvětlení, vytápění) a technologických (elektrocentrála, pohyblivá pracovní plošina aj.) obvodů vozidla. Slouží také k ovládání některých z těchto obvodů.