close PF2017

Emj. 560

Realizace : 2008
Počet : 9ks
Realizace : České dráhy , DKV Brno
Provozovatel : České dráhy

Střídavé elektrické jednotky řady 560 byly vyrobeny v letech 1970 – 1971. Šestivozové jednotky slouží k zajištění příměstské dopravy v okolí Brna. Jednotky byly dodatečně vybaveny jednoduchým informačním systémem cestujících. Na každém z motorových vozů je umístěna řídící jednotka BIS01BIS01 s digitálním hlásičem vlakového rozhlasu, ovládacím displejem a tabulemi TISE01TISE01, které jsou umístěny za bočními okny vozidla.