close PF2017

Emj. 460

Realizace : 2008 – 2012
Počet : 18ks
Realizace : České dráhy, DKV Bohumín
Provozovatel : České dráhy

Stejnosměrné elektrické jednotky řady 460 byly vyrobeny v letech 1974 až 1978. Pětivozové jednotky, které jsou provozovány v ostravské aglomeraci, byly dodatečně vybaveny tabulemi informačního systému. Na každém z motorových vozů je umístěna vždy jedna tabule TISE01TISE01/D s ovládacím displejem a jednat tabule TISE01TISE01/C bez ovládání. Tabule jsou umístěny za bočními okny. Napájení ze sítě 48 V zajišťuje měnič ZDC482405ZDC482405.