close PF2017

Elektrické jednotky ř. 575 Litevské dráhy

Realizace :2008 – 2013
Počet : 10ks
Výrobce : Škoda Vagonka a.s.
Provozovatel : Litevské dráhy

Jednotky ř. 575 pro Litevské dráhy jsou odvozeny z emj. 471, kdy vedle střídavé trakce a širšího rozchodu byly zapracovány další požadavky zákazníka, týkající se vlakového zabezpečovače, vysílačky, hasicího zařízení, WC aj. Jsou provozovány jako dvouvozové (motorový a řídící vůz) a třívozové (s vloženým vozem).

MSV elektronika vyrábí a dodává řadu komponent, které vyvinula pro tato vozidla ve spolupráci s jeho výrobcem : komponenty pro ovládání dveří SOD97Nsod97n, SPD10Kspd10k, JKP01, BTL02, BTL03, BTL04, ZZD01ZZD01, HOUKAČKA), ovládání WC a vodního hospodářství (BVH10bvh10, SOW97SOW97, BSV03, BSV04BSV03, BSV03, BSV04BSV03), elektronické moduly (klávesnici strojvůdce BKL02bkl02, komunikační modul CAN HFGCAN HFG, protismyk EP96-MSV, moduly TC01, TC02, relé RP810-SIrp810_si) a rozvaděče VN, RTO a klimatizace.