close PF2017

ECD07

Řídicí jednotka ECD07 je určena především k použití v drážních aplikacích, kde slouží převážně k ovládání systémů řízení a diagnostiky elektricky poháněných dveří drážních vozidel. Je vybavena nepřebernou množinou binární vstupů pro připojení různých druhů čidel sledující stav těchto dveří, celou řadou polovodičových a reléových výstupů pro připojení akčních členů či výkonovým blokem sloužící
pro ovládání stejnosměrných motorů do výkonu 200 W.