close PF2017

CRV AVV 91/380

Modul CRV_AVV umožňuje provozování trakčního vozidla v automatických režimech různé úrovní. Umožňuje násobné řízení lokomotiv nebo ovládání lokomotivy z řídícího vozu a ve všech režimech podporuje součinnost pneumatických a elektrodynamických brzdových systémú hnacích vozidel.