close PF2017
Chci vidět reference

Certifikáty

Naše společnost disponuje řadou certifikátů důležitých pro naši činnost v kolejové dopravě. Jedná se zejména o certifikát „Osvědčení o technické způsobilosti dodavatele“ dodávat pro společnosti ČD a.s., SŽDC a.s. a ŽSS a.s.. V neposlední řadě pak certifikátem systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009 od společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o.

Certifikát ČD

#

Dne 16. 3. 2015 obdržela naše společnost osvědčení o způsobilosti dodavatele s evidenčním číslem 534. Platnost osvědčení je stanovena do 31. 3. 2018.

Náhled certifikátu

Certifikát SŽDC

#

Dne 10. 4. 2015 bylo vystaveno naší společnosti potvrzení odborně-technologické způsobilosti na základě provedeného auditu. Platnost osvědčení je stanovena do 19. 3. 2018.

Náhled certifikátu

Certifikát TÜV SÜD

#

Dne 19. 11. 2015 byl udělen naši společnosti certifikát od TÜV SÜD Czech pro obory činností projektování, výroba a opravy elektronických a elektrických zařízení a přístrojů a výrobu rozvaděčů.

Náhled certifikátu

Certifikát ŽSS

#

Dne 2. 3. 2015 jsme obdrželi potvrzení o způsobilosti pro instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektrických a telekomunikačních zařízení. Platnost potvrzení je stanovena do 31. 3. 2018.

Náhled certifikátu