close PF2017

CAN UIC 01

Modul CAN UIC01 je programovatelný mikroprocesorový systém z řady
Modul CAN, který svými výstupy ovládá akční členy aplikace a svými binárními vstupy se stará o sběr dat. Tyto informace jsou předávány pomocí komunikační sběrnice CAN do nadřazeného řídicího systému. CAN UIC01 lze pro download nebo diagnostiku pripojit k PC přes rozhraní USB.